Akceptacja wniosku Fundacji PROGRESSUS w ramach grantów promocyjnych

Miasto i Gmina Krotoszyn każdego roku przyznaje granty na realizację zadań promocyjnych. Wśród wniosków zaakceptowanych do realizacji w roku 2021 znalazł się wniosek naszej fundacji w związku z organizacją II GALI FILMU SZKOLNEGO. W ramach przyznanej kwoty zakupione zostaną statuetki Srebrnych Kluczy.