Szkolenia FP, KOK i UM w Krotoszynie 2023

Szkolenia z panią Agnieszką Gierłowską stanowiły moduł psychologiczno- pedagogiczny: 28 września GRY I ZABAWY NA KONCENTRACJĘ, 16 października WYPALENIE ZAWODOWE i 23 listopada  DIAGNOZA SZKOLNA.

Moduł filmowy realizował pan Wojciech Raś; 12 października, 26 października i 9 listopada. Zajęcia dotyczyły realizacji krótkich etiud filmowych.

Burmistrz Ryszard Czuszke podczas spotkań 6, 13 i 20 listopada przybliżył sposób wnioskowania o środki unijne na potrzeby szkoły.