Gry psychologiczne i gry władzy, czyli nowe spojrzenie na konflikty Analiza Transakcyjna dla nauczycielek i nauczycieli

 

konferencja plakat.

Zaproszenie na konferencję dla nauczycieli

Dobiegł końca cykl szkoleń realizowanych przez Fundację PROGRESSUS we współpracy z Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury i Urzędem Miejskim
w Krotoszynie w ramach projektu „Warsztaty filmowe, psychologiczno- pedagogiczne i z zakresu pozyskiwania środków unijnych dla kadry pedagogicznej- edycja 2023”.

Podsumowanie szkoleń odbędzie się podczas konferencji dla zainteresowanych nauczycieli 6 grudnia 2023 roku o godz. 11.00 w Sali Nova Kinova ( mała sala krotoszyńskiego kina.

Głównym prelegentem konferencji będzie pani Agnieszka Kuca. Temat : „Gry psychologiczne i gry władzy, czyli nowe spojrzenie na konflikty”. Analiza Transakcyjna dla nauczycielek i nauczycieli.

Przybliżenie prelegenta i zakresu wykładu w załączniku.

Gry psychologiczne i gry władzy, czyli nowe spojrzenie na konflikty_Konferencja Krotoszyn (2)

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

Tradycyjnie już w maju na krotoszyńskim Rynku odbywały się Dni Unii Europejskiej. Fundacja PROGRESSUS przy okazji tych obchodów zorganizowała konkurs wiedzy z zakresu tematyki wiedzy o krajach Unii Europejskiej dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

 • I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Jordana w Krotoszynie
 • II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Biskupa Michała Kozala w Kobiernie
 • III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krotoszynie

10 marca 2023 KONFERENCJA DLA EDUKACJI w Novej Kinovej

Konferencja dla edukacji KROTOSZYN 2023

Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu! 10 marca o godz. 12.00 Nova Kinova  zgromadziła osoby reprezentujące instytucje skoncentrowane na edukacji, tej formalnej i nieformalnej. Podsumowany został projekt Konferencja dla edukacji KROTOSZYN 2023. Celem projektu było wyeksponowanie ciekawych inicjatyw szkół oraz promowanie kreatywnych nauczycieli; takich którzy ze swojej pasji uczynili motor rozwoju swoich szkół. Tacy nauczyciele budują tożsamość szkoły zgodnie z zasadą „Jesteśmy wyjątkowi, idziemy własną drogą”.

Podczas konferencji swoją premierę miał film „Pasjonaci krotoszyńskiej edukacji”. Film o tych, którzy uczą z wizją, pasją i marzeniem, że zawód nauczyciela jest jedyny w swoim rodzaju, bo kształtuje człowieka dla świata.
A świat ma coraz rozleglejsze wymagania i jest łaskawy dla odważnych, pracowitych, kreatywnych! Ponadto wątki filmu ukazują realny wymiar nauczycielskich kompetencji kluczowych, budowanych w oparciu o zasoby środowisk szkolnych i lokalnych. Film nagrał i zmontował pan Wojciech Raś.

Głównym prelegentem konferencji była pani profesor Anna Brzezińska
z Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Temat wykładu: „Rozwój osobisty
a rozwój zawodowy nauczyciela” spotkał się z dużym zainteresowaniem zebranych. Wykład pełen spostrzeżeń, tez, anegdot był na miarę uniwersyteckiego profesora! Choć  dedykowany nauczycielom, może przydać się wszystkim zainteresowanym dobrą pracą, wzmocnieniem motywacji i poczuciem głębokiego sensu zawodowych działań.

Oprawę artystyczną konferencji przygotowała Szkoła Podstawowa im. Biskupa Michała Kozala w Kobiernie. Był taniec Zosi Skrzypczak a jak na Kobierno przystało także dwie piosenki ludowe Oliwki Kierzek z akompaniamentem pani Iwony Kałążnej.

Uczestnikami konferencji byli reprezentanci następujących przedszkoli,, szkół
i instytucji:

 1. Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach,
 2. Przedszkola Publicznego w Rozdrażewie,
 3. Przedszkola 6 z OI w Krotoszynie,
 4. SP w Lutogniewie,
 5. Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krotoszynie,
 6. SP w Biadkach,
 7. SP w Starej Obrze,
 8. SP 3 w Koźminie Wielkopolskim,
 9. SP 7 z OI w Krotoszynie,
 10. SP 8 z OD w Krotoszynie;
 11. SP 5 w Krotoszynie,
 12. SP w Roszkach,
 13. SP 1 w Krotoszynie,
 14. SP w Kobiernie,
 15. SP w Chwaliszewie,
 16. SP w Rozdrażewie,
 17. SP w Benicach,
 18. ZS w Kobylinie,
 19. SP w Orpiszewie,
 20. SP w Zalesiu Małym,
 21. SP w Smolicach,
 22. SP w Kuklinowie,
 23. SP 1 w Koźminie Wielkopolskim,
 24. Społecznej Szkoły Podstawowej w Krotoszynie,
 25. Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krotoszynie;
 26. Branżowej Szkoły I stopnia w Kobylinie;
 27. ZSP nr 2 w Krotoszynie;
 28. ZSOiT w Krotoszynie;
 29. Muzeum Regionalnego w Krotoszynie;
 30. ZSP w Zdunach;
 31. Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury;
 32. Wydziału Archeologii UAM w Poznaniu;
 33. Urzędu Miejskiego w Krotoszynie;
 34. Delegatury Kaliskiej Kuratorium Oświaty w Poznaniu;
 35. Fundacji PROGRESSUS.

Organizatorami konferencji byli: Fundacja PROGRESSUS, Krotoszyński Ośrodek Kultury i Urząd Miejski w Krotoszynie. Wspólnym oczekiwaniem organizatorów jest wprowadzenie konferencji do dobrych praktyk krotoszyńskiego samorządu.

Wsparcie finansowe projektu zapewniło Miasto i Gmina Krotoszyn.

W imieniu organizatorów

Aleksandra Leja

Konferencja dla edukacji KROTOSZYN 2023

plakat

Zaproszenie do udziału w Konferencji dla edukacji KROTOSZYN 2023 kierujemy do wszystkich zainteresowanych krotoszyńską edukacją, w szczególności jej dobrem i rozwojem. Liczymy na obecność nauczycieli, dyrektorów i samorządowców.

Organizatorami konferencji są: Fundacja PROGRESSUS, Krotoszyński Ośrodek Kultury oraz Urząd Miejski w Krotoszynie.

Wykład wiodący „Rozwój zawodowy a rozwój osobisty nauczyciela” wygłosi pani profesor Anna Brzezińska z UAM w Poznaniu.

Podczas konferencji swoją premierę będzie miał film dotyczący krotoszyńskich nauczycieli pracujących z zaangażowaniem i pasją. Z pewnością jest ich więcej aniżeli zaprezentowani w filmie; otwiera się więc pole do kolejnych działań i filmów!

 

plakat