Organy Fundacji

Zarząd Fundacji

Prezes
Aleksandra Leja

Członkowie Zarządu
Monika Kwiatkowska
Dorota Markiewicz
Iwona Szczuraszek

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
W sprawach majątkowych dla zobowiązań finansowych powyżej 2000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Rada Fundacji

Juliusz Poczta
Karol Kaj
Joanna Jarocka
Przemysław Jędrkowiak