20 lat Polski w Unii Europejskiej

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie plastycznym na temat 20- lecia przynależności Polski do Unii Europejskiej. Konkurs dedykowany jest uczniom klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z terenu Powiatu Krotoszyńskiego.

Uczniowie w 2- osobowych zespołach, przygotowują plakat w dowolnej technice, w formacie A 1, pod opieką merytoryczną nauczyciela. Zdjęcie plakatu wraz ze skanem formularza zgłoszeniowego przesyłają na adres: progressus.krotozyn@gmail.com w terminie do 26 kwietnia (24.00).

Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli Fundacji PROGRESSUS, Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, wybierze 10 najlepszych prac i zaprosi ich autorów w terminie do 7 maja, godz. 15.00 na uroczysty finał konkursu, który odbędzie się 9 maja , o godz. 10.00 w Novej Kinovej ( kameralna sala krotoszyńskiego kina). Zaproszenia zostaną przesłane na adresy e- mailowe podane do kontaktu w formularzu zgłoszeniowym.

 

UE plakt 2024 konkurs regulamin

Formularz zgłoszeniowy konkursu o UE 2024 (2)

 

IV Gala Filmu Szkolnego KROTOSZYN 2023- finał w NOVEJ KINOVEJ

 

IV GFS KROTOSZYN 2023 – podsumowanie

8 grudnia o godz.10.00 salę kameralną krotoszyńskiego kina wypełnili goście oraz uczniowie i nauczyciele, którzy przygotowali filmy do udziału w konkursie filmowym IV Gala Filmu szkolnego KROTOSZYN 2023.

Wydarzenie honorowym patronatem objął Wielkopolski Kurator Oświaty.

Burmistrz Krotoszyna wyraził zgodę na wykorzystanie wizerunku kluczy z herbu Krotoszyna do statuetki Gali.

Zaproszenie do udziału w czwartej edycji Gali Filmu Szkolnego przyjęli:

 1. Starszy wizytator z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu- pani Ewa Stybaniewicz- Kargol;
 2. Zastępca Burmistrza Krotoszyna pan Darian Paszek;
 3. Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie pani Mariola Koczorowska;
 4. Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Krotoszynie pan Przemysław Jędrkowiak

Gości oraz uczestników gali powitała Prezes Fundacji PROGRESSUS Aleksandra Leja a oceny artystycznej zgłoszonych filmów  w imieniu jury dokonał pan Paweł Władysław Płócienniczak.

Jury w składzie :

Przewodniczący: Paweł W. Płócienniczak z Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury;

Członkowie: pani Zuzanna Kozina- Błauciak z Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury oraz pan Wojciech Raś- autor i reżyser wielu filmów, w tym dokumentów znanych pod tytułem: Krotoszyńskie Informacje Samorządowe.

Jury przyznało trzy równorzędne trzecie miejsca, które zdobyły:

 1. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim za film „Animowana historia Małej Szkoły Medialnej”
 2. Zespołu Szkół ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie za film „Drzwi otwarte”
 3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Krotoszynie za film „Hejt”;

Miejsce drugie przypadło Publicznemu Przedszkolu w Wielowsi za film „Nad Niemnem”;

Miejsce pierwsze zdobył film  „Jesteśmy wyjątkowi” pochodzący ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z Konarzewa.

Nagrody wręczał Burmistrz Darian Paszek w asyście dyrektor krotoszyńskiego Ośrodka Kultury Joanny Jarockiej

Wyróżnienia Statuetki „Srebrne Klucze” otrzymały szkoły:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach;
 2. Szkoła Podstawowa w Gorzupi;
 3. Szkoła Podstawowa Wojciecha Lipskiego w Lewkowie
 4. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu;
 5. Szkoła Podstawowa im. bp. Michała Kozala w Kobiernie;
 6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie;
 7. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wojska Polskiego w Krotoszynie;
 8. Szkoła Podstawowa nr 8 z OD im. Marii Skłodowskiej Curie w Krotoszynie;
 9. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie;
 10. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Krotoszynie;
 11. Szkoła Podstawowa w Kuklinowie;
 12. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim
 13. Szkoła Podstawowa w Rasoszycy;
 14. Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Roszkach
 15. Publiczne Przedszkole w Wielowsi;
 16. Szkoła Podstawowa w Zdunach

 

Oprawę artystyczną gali przygotowali uczniowie ze szkół w Biadkach i Kobiernie.

 

Zebranym za udział i przygotowanie wartościowych filmów podziękowali: Burmistrz Krotoszyna Darian Paszek, dyrektor KOK-u Joanna Jarocka i prezes Fundacji PROGRESSUS Aleksandra Leja.

Organizatorami IV GFS KROTOSZYN 2023 byli: Fundacja PROGRESSUS i Krotoszyński Ośrodek Kultury.

Zadanie dofinansował Wydział Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie.

Konferencja 6 grudnia: Analiza Transakcyjna

Za nami  cykl szkoleń realizowanych przez Fundację PROGRESSUS,  Krotoszyński Ośrodek Kultury i Urząd Miejski w Krotoszynie w ramach projektu „Warsztaty filmowe, psychologiczno- pedagogiczne i z zakresu pozyskiwania środków unijnych dla kadry pedagogicznej- edycja 2023”.

Podsumowanie szkoleń odbyło się podczas konferencji 6 grudnia 2023 roku o godz. 11.00 w Sali Nova Kinova ( mała sala krotoszyńskiego kina).

Głównym prelegentem konferencji była pani Agnieszka Kuca, która przedstawiła zebranym zagadnienie : „Gry psychologiczne i gry władzy, czyli nowe spojrzenie na konflikty”. Analiza Transakcyjna dla nauczycielek i nauczycieli.

Pani Agnieszka Kuca w następujący sposób zarekomendowała omawiany temat: „Analiza Transakcyjna opisuje codzienne konflikty oraz jak z nich wychodzić w komfortowy dla wszystkich sposób. Wiedza na temat gier pomaga budować dobre relacje zarówno z uczniami, ich rodzicami, wewnątrz kadry w szkole jak i w życiu prywatnym. Przydaje się więc często i pomaga budować lepsze – bardziej komfortowe relacje”.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń na temat międzyludzkich relacji, które właściwie kształtowane mogą budować placówkę i korzystnie wpływać na jej rozwój.

O prelegencie: Psycholożka, doradczyni zawodowa, Praktyczka Analizy Transakcyjnej w polu edukacji. Uczestniczy w zaawansowanych szkoleniach z zakresu Analizy Transakcyjnej (ponad 400 godzin szkoleń). Ukończyła Szkołę Trenerów, posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi również procesy rekrutacyjne dla biznesu. Od ponad 2009 roku prowadzi warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży, od 2011 roku dla nauczycieli jako trenerka NODN Progresfera.

Szkolenia FP, KOK i UM w Krotoszynie 2023

Szkolenia z panią Agnieszką Gierłowską stanowiły moduł psychologiczno- pedagogiczny: 28 września GRY I ZABAWY NA KONCENTRACJĘ, 16 października WYPALENIE ZAWODOWE i 23 listopada  DIAGNOZA SZKOLNA.

Moduł filmowy realizował pan Wojciech Raś; 12 października, 26 października i 9 listopada. Zajęcia dotyczyły realizacji krótkich etiud filmowych.

Burmistrz Ryszard Czuszke podczas spotkań 6, 13 i 20 listopada przybliżył sposób wnioskowania o środki unijne na potrzeby szkoły.

Zaproszenie uczestników IV GFS do udziału w uroczystości wręczenia dyplomów i statuetek

Szanowni Państwo

Bardzo nam miło, że przyjęliście zaproszenie do udziału w naszym filmowym konkursie: GALA FILMU SZKOLNEGO. To już czwarta edycja tego przedsięwzięcia.
Serdecznie dziękujemy za nadesłane filmy; każdy porusza ważne dla placówki działanie.
Podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem dyplomów i statuetek odbędzie się 8 grudnia o godz. 10.00 w sali kameralnej krotoszyńskiego kina (NOVA KINOVA).
Zapraszamy i do zobaczenia
W imieniu organizatorów: Fundacji PROGRESSUS, Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego w Krotoszynie
Aleksandra Leja
Prezes Zarządu Fundacji PROGRESSUS

 

Filmy IV Gali Filmu Szkolnego KROTOSZYN 2023

Nadesłane filmy z Kuklinowa

Oto dwa interesujące filmy ze Szkoły Podstawowej im. bp. Michała Kozala w Kobiernie

Zdunowska placówka w filmowej odsłonie

Film z kaliskiej dziesiątki o nauce języka niemieckiego w różnych formułach

Włoska nocka w szkole w Lewkowie

Wyjątkowi uczniowie z Konarzewa

Święto Pieczonego Ziemniaka w SOSW w Konarzewie. Tak bawią się tylko ONI!

 

 

Kubusiowi Przyjaciele z Publicznego Przedszkola w Wielowsi

Szkoła w Gorzupi ECOszkołą!

Filmy z ZSP nr 3 są coraz lepsze, pomysłowe i przemyślane:

 

 

 

 

 

 

Szkoły biorące udział w IV Gali Filmu Szkolnego

Jesteśmy w trakcie oceny filmów nadesłanych przez następujące placówki:

 1. Publiczne Przedszkole w Wielowsi
 2. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach
 3. SOSW w Konarzewie SOSW im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie
 4. Szkoła Podstawowa w Gorzupi
 5. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu
 6. Szkoła Podstawowa im. bp. Michała Kozala w Kobiernie
 7. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wojska Polskiego w Krotoszynie
 8. Szkoła Podstawowa nr 8 z OD im. Marii Skłodowskiej Curie w Krotoszynie
 9. Szkoła Podstawowa w Kuklinowie
 10. Szkoła Podstawowa  im. Wojciecha Lipskiego w Lewkowie
 11. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim
 12. Szkoła Podstawowa w Rasoszycy
 13. Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Roszkach
 14. Szkoła Podstawowa w Zdunach
 15.  Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II  w Krotoszynie
 16. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Krotoszynie

Gry psychologiczne i gry władzy, czyli nowe spojrzenie na konflikty Analiza Transakcyjna dla nauczycielek i nauczycieli

 

konferencja plakat.

Zaproszenie na konferencję dla nauczycieli

Dobiegł końca cykl szkoleń realizowanych przez Fundację PROGRESSUS we współpracy z Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury i Urzędem Miejskim
w Krotoszynie w ramach projektu „Warsztaty filmowe, psychologiczno- pedagogiczne i z zakresu pozyskiwania środków unijnych dla kadry pedagogicznej- edycja 2023”.

Podsumowanie szkoleń odbędzie się podczas konferencji dla zainteresowanych nauczycieli 6 grudnia 2023 roku o godz. 11.00 w Sali Nova Kinova ( mała sala krotoszyńskiego kina.

Głównym prelegentem konferencji będzie pani Agnieszka Kuca. Temat : „Gry psychologiczne i gry władzy, czyli nowe spojrzenie na konflikty”. Analiza Transakcyjna dla nauczycielek i nauczycieli.

Przybliżenie prelegenta i zakresu wykładu w załączniku.

Gry psychologiczne i gry władzy, czyli nowe spojrzenie na konflikty_Konferencja Krotoszyn (2)