IV Gala Filmu Szkolnego KROTOSZYN 2023- finał w NOVEJ KINOVEJ

 

IV GFS KROTOSZYN 2023 – podsumowanie

8 grudnia o godz.10.00 salę kameralną krotoszyńskiego kina wypełnili goście oraz uczniowie i nauczyciele, którzy przygotowali filmy do udziału w konkursie filmowym IV Gala Filmu szkolnego KROTOSZYN 2023.

Wydarzenie honorowym patronatem objął Wielkopolski Kurator Oświaty.

Burmistrz Krotoszyna wyraził zgodę na wykorzystanie wizerunku kluczy z herbu Krotoszyna do statuetki Gali.

Zaproszenie do udziału w czwartej edycji Gali Filmu Szkolnego przyjęli:

 1. Starszy wizytator z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu- pani Ewa Stybaniewicz- Kargol;
 2. Zastępca Burmistrza Krotoszyna pan Darian Paszek;
 3. Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie pani Mariola Koczorowska;
 4. Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Krotoszynie pan Przemysław Jędrkowiak

Gości oraz uczestników gali powitała Prezes Fundacji PROGRESSUS Aleksandra Leja a oceny artystycznej zgłoszonych filmów  w imieniu jury dokonał pan Paweł Władysław Płócienniczak.

Jury w składzie :

Przewodniczący: Paweł W. Płócienniczak z Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury;

Członkowie: pani Zuzanna Kozina- Błauciak z Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury oraz pan Wojciech Raś- autor i reżyser wielu filmów, w tym dokumentów znanych pod tytułem: Krotoszyńskie Informacje Samorządowe.

Jury przyznało trzy równorzędne trzecie miejsca, które zdobyły:

 1. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim za film „Animowana historia Małej Szkoły Medialnej”
 2. Zespołu Szkół ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie za film „Drzwi otwarte”
 3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Krotoszynie za film „Hejt”;

Miejsce drugie przypadło Publicznemu Przedszkolu w Wielowsi za film „Nad Niemnem”;

Miejsce pierwsze zdobył film  „Jesteśmy wyjątkowi” pochodzący ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z Konarzewa.

Nagrody wręczał Burmistrz Darian Paszek w asyście dyrektor krotoszyńskiego Ośrodka Kultury Joanny Jarockiej

Wyróżnienia Statuetki „Srebrne Klucze” otrzymały szkoły:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach;
 2. Szkoła Podstawowa w Gorzupi;
 3. Szkoła Podstawowa Wojciecha Lipskiego w Lewkowie
 4. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu;
 5. Szkoła Podstawowa im. bp. Michała Kozala w Kobiernie;
 6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie;
 7. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wojska Polskiego w Krotoszynie;
 8. Szkoła Podstawowa nr 8 z OD im. Marii Skłodowskiej Curie w Krotoszynie;
 9. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie;
 10. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Krotoszynie;
 11. Szkoła Podstawowa w Kuklinowie;
 12. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim
 13. Szkoła Podstawowa w Rasoszycy;
 14. Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Roszkach
 15. Publiczne Przedszkole w Wielowsi;
 16. Szkoła Podstawowa w Zdunach

 

Oprawę artystyczną gali przygotowali uczniowie ze szkół w Biadkach i Kobiernie.

 

Zebranym za udział i przygotowanie wartościowych filmów podziękowali: Burmistrz Krotoszyna Darian Paszek, dyrektor KOK-u Joanna Jarocka i prezes Fundacji PROGRESSUS Aleksandra Leja.

Organizatorami IV GFS KROTOSZYN 2023 byli: Fundacja PROGRESSUS i Krotoszyński Ośrodek Kultury.

Zadanie dofinansował Wydział Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie.