Wyniki konkursu na komiks z Wojny polsko- bolszewickiej 1919-1920

Uczniowie dopisali. Wszystkim uczniom i opiekunom należą się słowa podziękowań. Oto wyniki:

KLASY I- III

Antoni Sroczyński- klasa II SP 7 w Krotoszynie- nagroda

Wojciech Tomaszewski- klasa II SP w Orpiszewie- nagroda

KLASY IV- VI

Małgorzata Ćwik- klasa VI SP 4 w Krotoszynie- nagroda

Paulina Ignasiak- SP 4 w Krotoszynie- nagroda

Marcel Plewa- klasa VI SP 8 w Krotoszynie – nagroda

Wiktoria Bruder- klasa VI SP w Kobiernie- wyróżnienie

Wiktor Kulig- klasa VI SP w Kobiernie- wyróżnienie

Anton Tkachov- SP 1 w Krotoszynie- wyróżnienie

KLASY VII- VIII

Emilian Biniek- klasa VII SP w Benicach- nagroda

Karolina Kucharzak- klasa VIII SP 8 w Krotoszynie- nagroda

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Malwina Waldowska – klasa IV ZSP nr 2- nagroda

Konkurs plastyczny na komiks „Wojna polsko- rosyjska 1919-1920”

Zapraszamy uczniów  szkół podstawowych i ponadpodstawowych  z terenu Gminy Krotoszyn do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie komiksu związanego tematycznie z  wojną polsko- rosyjską 1919- 1920.

Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów. Prace konkursowe oceniane będą w czterech kategoriach:

 1. uczniowie klas I- III ;
 2. uczniowie klas IV- VI;
 3. uczniowie klas VII- VIII;
 4. uczniowie klas szkół ponadpodstawowych.

Dla uczniów szkół podstawowych przygotowaliśmy opowiadania dotyczące działalności 12 eskadry Wywiadowczej, w której służył Kameruńczyk: Sam Sendi (jedno dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej czyli dla klas I- III, drugie dla uczniów klas IV- VIII, przy czym prace będą oceniane w tej grupie w dwóch kategoriach: IV- VI oraz VII- VIII).

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych proponujemy informacje historyczne na temat bitwy warszawskiej, ale nie ograniczamy uczniów wyłącznie do podanych przez nas informacji zawartych w załączonych artykułach, lecz każdy uczestnik ma prawo wyboru epizodu lub postaci z wojny polsko- bolszewickiej. Mile widziany wybór postaci lub epizodu związanego z Wielkopolską.

Dodatkowe informacje zawarte są w regulaminie stanowiącym załącznik do przedstawianej informacji.

Jeszcze raz zapraszamy do udziału w konkursie.

Zarząd Fundacji PROGRESSUS

Regulamin konkursu plastycznego (1)

opowiadanie dla uczniów klas 1-3 (1)

opowiadanie dla uczniów klas 4-8

artykuły historyczne (1)

Uwaga Konkurs – Jestem stąd w obrazie

Konkurs jest organizowany przez Fundację PROGRESSUS.

Do udziału zapraszamy dzieci , młodzież i dorosłych.

Zadaniem jest wykonanie ilustracji do wybranego wiersza .

Ocena prac będzie w następujących kategoriach wiekowych:

 1. I kategoria klasy I-III szkół podstawowych;
 2. II kategoria klasy IV – VII szkół podstawowych;
 3. III kategoria od klasy II gimnazjalnej a także mieszkańcy Gminy Krotoszyn.

Celem konkursu jest:

 1. przybliżenie twórczości poetyckiej Krotoszynian;
 2. rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni;
 3. inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

Zasady udziału w konkursie:

 1. Podstawą udziału w konkursie, jest dostarczenie pracy na papierze formacie A3 , wykonanej w dowolnej technice plastycznej (dwuwymiarowej).
 2. Prace konkursowe powinny być wykonane indywidualnie.
 3. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę.
 4. Praca powinna być opisana na odwrocie. Opis powinien zawierać:
  1. Imię i nazwisko autora;
  2. Wiek (w przypadku uczniów szkołę i klasę);
  3. Adres, telefon kontaktowy (osoby dorosłe).
 5. Prace należy składać w SP nr 8 z OD, p. 102 (dawny sekretariat G4).
 6. Termin zgłaszania prac upływa 02 marca 2018 r.
 7. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich, uznaniem niniejszego regulaminu, oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych organizatora.
 8. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla laureatów.
 9. Jury powołane przez organizatora dokona podziału nagród.
 10. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do bezpłatnego ich rozpowszechniania. Prace nie będą odsyłane. Poprzez zgłoszenie prac na konkurs autorzy bezpłatnie przenoszą na organizatorów prawa autorskie (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.).
 11.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 12. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Wiersze do pobrania poniżej:

Pobierz “Wiersz dla klas I - III”

wiersz_I_III.pdf – Pobrano 767 razy – 48,92 KB

Pobierz “Wiersz dla klas IV - VII”

wiersz_IV_VII.pdf – Pobrano 843 razy – 47,11 KB

Pobierz “Wiersz dla klas II Gimnazjum i Mieszkańców”

wiersz_IIg.pdf – Pobrano 864 razy – 45,78 KB

Życzymy powodzenia!!!

Konkurs plastyczny „Jestem stąd w obrazie”

Odbyło się wiele edycji konkursu poetyckiego „Jestem stąd”. Chcielibyśmy zachęcić  do plastycznego przedstawienia zapisanych w wierszach treści, gdyż często obraz przemawia równie mocno jak słowo.

Zapraszamy do udziału w konkursie „Jestem stąd w obrazie”; wszystkich:  uczniów edukacji wczesnoszkolnej, uczniów starszych klas, ale także dorosłych, którym plastycznie w duszy gra. Czekamy także na dzieła krotoszyńskich plastyków,  zarówno zawodowych jak  i amatorów.

Życzymy udanej plastycznej przygody z Krotoszynem w tle.

W imieniu Zarządu Fundacji PROGRESSUS

Aleksandra Leja