Współpraca z Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju

Propozycje od Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju

 

Nasza Fundacja PROGRESSUS nawiązała współpracę z Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju. Zamierzamy w ramach nawiązanej współpracy realizować zajęcia z obszaru :

– poradnictwa psychologicznego;

– socjoterapii;

– grup szkoleniowych dla rodziców;

– treningi i warsztaty edukacyjne dla rodziców oraz nauczycieli

(w zakresie: stres, motywacja, poprawa jakości relacji z bliskimi, niska samoocena, agresja
i autoagresja, przemoc rówieśnicza, trudności z koncentracją, pamięcią i uwagą, psychoedukacja, poprawa jakości życia, trudności wychowawcze, nadużywanie mediów)

 

Proponujemy zajęcia w ramach Grupy Edukacyjnej dla Rodziców pt: „HASŁO dostępu do wirtualnego świata DZIECKA”

Jest to warsztat skierowany do rodziców, którzy zauważają trudności w korzystaniu przez dziecko z gier komputerowych lub internatu oraz dla rodziców, którzy chcieliby dowiedzieć się nieco więcej o nadużywaniu mediów przez młodzież (poznać rodzaje gier i nabyć wiedzę o wirtualnym świecie nastolatków, a przy tym odnaleźć klucz do jego świata).

Warsztat stanowi 10 spotkań po 2 godziny. Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu. Terminy spotkań zostaną podane w momencie gdy ruszy nabór. Wstępnie będzie to każdy piątek od godziny 17:30 do 19:30. Chcemy ruszyć z naborem już teraz gdyż pierwszą edycję chciałybyśmy rozpocząć już od 1 lipca. Koszt od jednej osoby uczestniczącej to: 250 zł za
10 spotkań. Warsztaty poprowadzi dwóch realizatorów: Agnieszka Kubiak, Agnieszka Walkowiak.

 

OFERTA ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

Grupa socjoterapeutyczna –  cykl 10 spotkań po 45 minut każde. Spotkania będą się odbywać raz w tygodniu przez dwóch prowadzących. Chciałybyśmy rozpocząć od lipca. Kosz udziału jednego dziecka to: 200 zł.

 

Grupa docelowa to młodzież w wieku od 10 do 16 roku życia, w zależności od ilości chętnych osób mogą powstać dwie grupy gdyż sugerowany wiek osób w  jednej grupie to nie więcej różnicy niż 3 lata czyli 10-13 lat oraz 13-16 lat.

 

Socjoterapia jest to kształtowanie nowych umiejętności interpersonalnych i sposobów zachowania, w szczególności: asertywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach i podejmowania decyzji.

 

Zajęcia, które proponujemy są dla młodzieży, która:

  • chce rozwijać umiejętności komunikowania się
  • pragnie poznać zdrowe sposoby radzenia sobie ze stresem w szkole i w codziennym życiu
  • chce sprawniej zarządzać emocjami
  • ma ochotę rozwinąć motywację wewnętrzną i poczucie wartości
  • chce mieć lepsze relacje z otoczeniem
  • chce zbudować poczucie odrębności i świadomości siebie

 

Realizatorami będą: Agnieszka Kubiak, Agnieszka Walkowiak

 

Realizatorzy:

Agnieszka Kubiak – Socjoterapeuta. Certyfikowany Specjalista w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Niebieska Linia; Instytut Psychologii Zdrowia PTP). Pedagog, doradca zawodowy. Terapeutka w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia Dla Ofiar Przemocy. Wiceprezes Stowarzyszenia „Twoja Alternatywa”. Socjoterapeuta, wychowawca w Młodzieżowej Pracowni Socjoterapii.

Autorka i realizatorka programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy, cyberbullingu, psychoedukacji, kompetencji psychospołecznych oraz motywacji. Obecnie w trakcie specjalizacji z psychologii społeczno – wychowawczej.

Agnieszka Walkowiak – Psycholog, absolwentka studiów jednolitych magisterskich o specjalności wspomagania rozwoju człowieka na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

w Bydgoszczy.  Pedagog, realizator „Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”. Psycholog i wychowawca w Młodzieżowej Pracowni Socjoterapii. Realizatorka programu profilaktycznego na terenie Gminy Krotoszyn z zakresu przemocy, cyberprzemocy, problemów dorastania i trudności wychowawczych. Psycholog w Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju.

W imieniu Zarządu Fundacji PROGRESSUS

Aleksandra Leja