Warsztaty z historii regionalnej- Źródła i materiały historyczne do historii regionalnej

W środę 20 października 2021 r. w krotoszyńskim muzeum odbyły się warsztaty dla historyków z historii regionalnej. Warsztaty poprowadził dyrektor muzeum Pan Piotr Mikołajczyk. Prelegent przygotował prezentację na temat materiałów historycznych, które można wykorzystać na lekcjach historii, gdzie tematem jest historia regionalna. Prezentacja nie ograniczyła się tylko do wydawnictw  historycznych samego Krotoszyna ale również wskazała na publikacje w poszczególnych gminach powiatu krotoszyńskiego. Krótki komentarz prowadzącego co do poszczególnych książek i broszur, przybliżył uczestnikom poszczególne materiały. A te były zarówno współczesne jak i trochę starsze. Wśród nich jednak pierwsze miejsce zajmuje w dalszym ciągu pozycja Kazimierza Krotoskiego „Dzieje Miasta Krotoszyna” wydana w roku 1930 nakładem Magistratu Miasta Krotoszyna. Ciekawym wstępem do  tematyki historii regionalnej była pierwsza część prezentacji zawierająca informacje dotyczące nauki regionalizmów na lekcjach historii. Badania takie zostały przeprowadzone przez Uniwersytet Jagielloński i właśnie informacje zaczerpnięte z tych badań posłużyły jako wstęp do warsztatów o historii regionalnej. Następnie uczestnicy warsztatów, już przy kawie i ciasteczkach mogli podyskutować na temat lekcji zawierającej tematy z historii naszego regionu. W zasadzie wszyscy się zgodzili, że podstawa programowa z historii jest na tyle obszerna, iż trudno wygospodarować godziny lekcyjne na regionalizmy. Łatwiej jest wpleść te wiadomości przy okazji omawiania dziejów Polski czy świata, ukazując uczniom, iż Krotoszyn i okolice mają swoje miejsce w historii naszej ojczyzny. Podczas dyskusji wymieniono swoje doświadczenia związane z nauczaniem historii, również padły propozycje jak można urozmaicić lekcje historii, by zaciekawić nią swoich uczniów. Wszyscy uczestnicy warsztatów wyrazili chęć spotkania na drugiej części warsztatów 23 listopada o godz. 16.00 w Muzeum Regionalnym.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Kształtowanie kompetencji kluczowych nauczycieli” współfinansowanego prze Miasto i Gminę Krotoszyn.

Zatem do zobaczenia.

Beata Antczak