Warsztaty filmowe dla kadry pedagogicznej

Zadanie skierowane jest do ściśle określonej grupy odbiorców: 14 nauczycieli uczących w szkołach Miasta i Gminy Krotoszyn zainteresowanych swoim rozwojem zawodowym, dzieleniem się doświadczeniem, rozwijaniem współpracy w nauczycielskich zespołach oraz wykorzystaniem zdobytych umiejętności  w bezpośredniej pracy z uczniami.

Zaproszenie do prowadzenia szkoleń otrzymała znana w środowisku krotoszyńskim, nie tylko edukacyjnym, doświadczona pani reżyser Dorota Latour. Pani reżyser, pracownik UAM w Poznaniu, wspiera wielu młodych ludzi próbujących swoich sił w realizacji przedsięwzięć filmowych. Efekty tej współpracy można obserwować systematycznie, między innymi na fb.

Asystentem pani reżyser podczas warsztatów będzie pan Paweł W. Płócienniczak, twórca wielu materiałów filmowych dotyczących lokalnych społeczności, które najczęściej udostępniane są przez Krotoszyński Ośrodek Kultury.

Udział nauczycieli w szkoleniach odbywać się będzie na zasadach pełnej dobrowolności uczestników, po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszenia na adres e-mailowy fundacji. Zaplanowano dwudniowe warsztaty (piątek, sobota 14 h ).  Dalszym etapem szkoleń będzie część konsultacyjna skierowana szczególnie do uczestników szkoleń z panią Latour a także wszystkich zainteresowanych pracą nad korektą swoich filmu zgłaszanych do Gali Filmu Szkolnego. III Gala Filmu Szkolnego będzie szczególną okazją do zaprezentowania artystycznych form filmowych. Konsultacje poprowadzi Paweł W. Płócienniczak.

Zwieńczeniem projektu będzie konferencja z udziałem prof. Anny Brzezińskiej, poświęcona zagadnieniom motywacji w pracy nauczycielskiej. Podczas konferencji zaprezentowany zostanie krótki film relacjonujący przebieg warsztatów filmowych.

 

 1. CELE PROJEKTU:
 • Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych nauczycieli z zakresu edukacji medialnej;
 • Unowocześnienie praktyki szkolnej poprzez wprowadzenie filmu jako narzędzia edukacji i promocji działań;
 • Stworzenie platformy współpracy nauczycieli krotoszyńskich szkół z Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury;
 • Stwarzanie warunków do rozwijania nauczycielskich zdolności i pasji
 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespołach nauczycielskich o charakterze międzyszkolnym;
 • Nawiązywanie kontaktów w celu wymiany doświadczeń;
 • Wyłonienie aktywnych nauczycieli zainteresowanych warsztatami filmowymi;
 • Przygotowanie nauczycieli i szkół do funkcjonowania w rzeczywistości pozaszkolnej;
 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół;
 • Pomoc nauczycielom w wychowaniu nie tylko aktywnego odbiorcy filmu, ale przede wszystkim aktywnego, analizującego otaczający świat człowieka;
 • Wypracowanie w zainteresowanych szkołach „skupionego modelu edukacji filmowej”
 • Kontynuowanie krotoszyńskich tradycji szkoleń pedagogicznych zapoczątkowanych przez Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli;
 • Upowszechnianie i rozwijanie dorobku Szkoły Ćwiczeń;
 • Wykorzystanie zasobów szkół pozyskanych w ramach Laboratoriów Przyszłości.
 • MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Krotoszyński Ośrodek Kultury 23 (14.00 do 20.00)  i 24 września  (9.00- 16.00) 2022

szkolenia formularz zgłoszeniowy 8 IX 2022 GFS-III

szkolenia formularz zgłoszeniowy 8 IX 2022 GFS-III