Warsztaty „Bryły wokół nas”

Warsztaty „Bryły wokół nas”
Zaprezentuję jak stosować poznane narzędzia w kursach internetowych eTwinning do realizacji zadań, nie tylko podczas projektów, ale również na lekcjach matematyki. Uczestnicy wcielą się w rolę uczniów i będą budować modele brył korzystając ze słomek
i wyciorów oraz klocków Reko. Pokażę jak w swojej pracy wykorzystuję TIK i dzięki temu rozwijam kluczowe kompetencje niezbędne do życia i pracy w społeczeństwie informacyjnym. Wykorzystam następujące aplikacje Quizizz, Emaze, Educaplay, Mentimeter, Jigsawplanet. Wymienimy się doświadczeniami między uczestnikami warsztatów.

Alicja Gawrońska o sobie – Nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim, wieloletnia członkini Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, egzaminatorka OKE oraz ekspertka do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Posiada I stopień specjalizacji zawodowej. W swojej pracy z sukcesem wykorzystuje nowoczesne technologie i ciągle poszukuje nowych, ciekawych metod pracy
z uczniami. Lubi nieustannie podnosić swoje kompetencje. Chętnie dzieli się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem m. in. poprzez prowadzenie wykładów i warsztatów na konferencjach matematycznych. Pisze bloga matematycznego dla Fundacji Edukacji na Nowo. Z ogromnym zaangażowaniem realizuje z uczniami wiele projektów edukacyjnych m.in. z mBankiem oraz w ramach eTwinningu. Kilka z nich otrzymało Krajową Odznakę Jakości.

Zapisy do dnia 25 lutego 2019 r. pod numerami telefonów: 508 848 966; 606 468 209