Wakacje z angielskim

W dniach 12- 16 II 2018r. planujemy zorganizować warsztaty językowe dla uczniów klas szóstych; takie wstępne rozeznanie wśród uczniów w związku z rekrutacją do klasy dwujęzycznej.

Będziemy proponować trening kreatywności po angielsku, elementy matematyki, chemii, gry planszowe, zajęcia artystyczne. Chcemy pokazać język angielski jako narzędzie do pracy na innych przedmiotach. Wśród absolwentów oraz przyjaciół szkoły poszukujemy takich, którzy w swej pracy posługują się biegle językiem angielskim i fakt ten zdecydował o ich sukcesie zawodowym.

 1. Matematyczne zajęcia poprowadzi p. Magdalena Garbacka, nauczyciel matematyki i informatyki wyróżniający się rzetelnością i konsekwencją, zdobyła certyfikat językowy uprawniający do nauczania w języku angielskim; wprowadza elementy języka angielskiego na lekcjach matematyki w klasach dwujęzycznych.
 2. Zajęcia artystyczne z plastyki i muzyki zostaną przeprowadzone przez
  Ilonę Ibron- Pawlak, germanistkę, anglistkę, nauczyciela przedmiotów artystycznych. Nasza szkolna „Vinci”, która sama pięknie śpiewa
  i zaszczepią swoją pasję innym.
 3. Zabawę z angielskim zainicjuje p. Ilona Mikołajczyk od lat osiągająca wysokie wyniki w nauczaniu języka angielskiego- posiada pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego. Legitymuje się wyższym wykształceniem ekonomicznym oraz ukończoną filologią hiszpańską. Skutecznie aplikuje o środki unijne na wymianę młodzieży ze szkołą we Francji.
 4. Ofertę z chemii przygotowuje p. Emilia Poślednicka- Patalas, chemik, nauczyciel języka angielskiego, sprawny organizator wielu przedsięwzięć, właściciel szkoły językowej „Student” od lat znanej lokalnej społeczności.
 5. Jak wakacje to gry, w tym wypadku gry planszowe w języku angielskim. Takie zajęcia według przygotowanego przez siebie scenariusza poprowadzi p. Małgorzata Pługowska, z „krwi i kości” polonista, prowadząca na co dzień w klasach dwujęzycznych „Kulturę krajów anglojęzycznych”. Skutecznie aplikuje o środki unijne na wymianę młodzieży ze szkołą we Francji.
 6. Klamrą warsztatów będzie trening kreatywności po angielsku obejmujący zabawę obrazem, słowem i wyobraźnią. Kto podejmuje się tego zadania? Szkolny psycholog, doradca zawodowy, terapeuta, nauczyciel wdż
  i wiedzy o społeczeństwie posiadający uprawnienia do nauczania w języku angielskim.

Może jakieś podpowiedzi, uwagi… za wszystko dziękujemy