Solidaryzm polsko- ukraiński w obliczu wojny oczami ucznia szkoły podstawowej

Bądźmy wszyscy solidarni z Ukrainą; dorośli i dzieci!

Uczmy zrozumienia i solidarności z tymi, których dotknęła wojna.

Chcemy zachęcić do plastycznego wyrażania dziecięcych emocji na temat sposobów pomocy Ukrainie; słownych, rysunkowych, żywnościowych, mieszkaniowych, transportowych…

Zapraszamy uczniów wszystkich szkół podstawowych do wykonania prac plastycznych i przesłania ich w terminie do 16 marca na adres progressus.krotoszyn@gmail.com

Prace prosimy opatrzyć metryczką zawierającą nazwę szkoły, imię i nazwisko autora, klasę.

Jeśli szkoła posiada własne logo, prosimy o jego dołączenie.

Z nadesłanych prac powstanie kolaż, który wydrukujemy i umieścimy w budynku Urzędu Miejskiego oraz w holu Ratusza.

Zarząd Fundacji PROGRESSUS