Powtórki przed egzaminem ośmioklasisty z języka polskiego

W ramach proponowanych zajęć:

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO LUB PO KLASIE VIII

1. Założenia egzaminu z języka polskiego dla ósmoklasisty:
– opis egzaminu,
– kryteria do zadań otwartych: krótkiej i rozszerzonej wypowiedzi.
2. Ćwiczenia na przygotowanym dla ucznia materiale:
– analiza i interpretacja tekstów literackich i innych tekstów kultury,
– streszczanie na egzaminie ( skracanie, parafrazowanie, uogólnianie wypowiedzi),
– ćwiczenia w redagowaniu krótkich form wypowiedzi,
– retoryka: wyznaczniki stylu, ćwiczenia w redagowaniu tekstów retorycznych,
– opowiadanie twórcze, charakterystyka, rozprawka, list- ćwiczenia w redagowaniu.
3. Inne- zgodne z sugestią, w odpowiedzi na zapotrzebowanie

Zastanów się czy potrzebujesz takich zajęć. Jeśli tak, pobierz zgłoszenie z oferty i złóż u p. Doroty w sekretariacie lub w każdy piątek u Prezesa Fundacji w sali 108, w każdy piątek od 14.00 do 16.00.

W imieniu Zarządu Fundacji PROGRESSUS

Aleksandra Leja