Pierwsze warsztaty matematyczne za nami!

Spotkanie matematyków z bryłami odbyło się 27 lutego w sali 114 SP nr 8 o godz. 16.30 i przebiegło w bardzo serdecznej atmosferze. Klimat warsztatów stworzyła prowadząca je Pani Alicja Gawrońska, nauczyciel matematyki w SP nr 3 w Koźminie Wielkopolskim; okolicznością sprzyjającą było podejście uczestniczących nauczycieli, którzy za wartość uznali spotkanie z doświadczonym, spełnionym i posiadającym ogromny dorobek nauczycielem.

Uczestniczącym w warsztatach nauczycielom dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do uczestnictwa w  warsztatach. Mamy nadzieję na kolejne spotkania nauczycieli matematyki. Spotkania te  mają szansę wzbogacić doświadczenia i warsztat pracy nauczycieli matematyki, którzy uczą nie tylko rozwiązywania matematycznych zadań, ale przede wszystkim logicznego myślenia kolejnych pokoleń młodych ludzi, za których edukację jesteśmy wszyscy odpowiedzialni.

Zarząd Fundacji PROGRESSUS