Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej w krotoszyńskim Ratuszu

Dniem Unii Europejskiej jest 9 Maj. Przynależność Polski do tej międzynarodowej federacji jest ważna i potrzebna na co wskazują wszyscy kandydujący obecnie do Parlamentu Europejskiego, niezależnie od reprezentowanego ugrupowania czy komitetu wyborczego. Przyszli wyborcy z naszego kraju powinni orientować się w podstawowych zagadnieniach dotyczących UE, gdyż przyszłość Europy to także przyszłość Polski. Swoją wiedzę na temat integracji europejskiej zaprezentowali 21 maja w krotoszyńskim Ratuszu  uczniowie szkół  podstawowych z powiatu krotoszyńskiego.

Odpowiedzi uczniów na wybierane przez nich losowo pytania oceniało Jury w składzie: Pani Marzena Wiśniewska– Naczelnik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego; Pani Beata Antczak– z Zarządu Fundacji PROGRESSUS oraz Przewodniczący tego gremium Pan Jacek Kępa– Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego.

Najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 4 (Kacper Nowakowski, Julia Nowaczyk, i Gabriela Pawlik), drugie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Kobylina (Dawid Gaszyński, Jakub Siepa, Weronika Gołaszewska) a trzecie ze Szkoły Podstawowej nr 1 (Weronika Pachurka, Weronika Domagalska, Aleksander Sekula). Wielkie podziękowania należą się nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursowych zmagań, którymi byli: Pani Sławomira Kalak (SP nr 1), Pani Halszka Kobierska- Obal (SP nr 4), Pani Hanna Rejek (SP Kobylin) i Pani Ewa Żyto- Sikora (SP nr 7).

Konkurs nie tylko pokazał wiedzę uczniów, ale wzbogacił uczestników o dalsze informacje na tematy europejskie, w szczególności te, które dotyczą młodych ludzi, jak np. program Erasmus + . Szereg pytań konkursowych odnosiło się właśnie do tego programu. O Erasmusie+ informowali uczniów także członkowie Jury oraz  zamieszczone  w sali plansze dotyczących projektu z Erasmusa realizowanego przez uczniów ze szkoły Podstawowej nr 8  „Przez obraz  do obustronnego zrozumienia”.

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom konkursu wręczył nagrody i dyplomy Pan Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek.

Reportaż fotograficzny z przebiegu konkursu przygotowała Pani Beata Antczak.

Po konkursie wiedzowym zorganizowanym przez Fundację PROGRESSUS przyszedł czas na najmłodszych czyli przedszkolaków prezentujących swoje umiejętności w tańcach i Europejskim Biegu Przedszkolaka.

Stoiska prezentujące dokonania swoich instytucji wystawiły: ZSP nr1, ZSP nr 2, ZS Technicznych i Ogólnokształcących Profesja oraz stoisko funduszy europejskich

Medale i nagrody ufundowane zostały przez Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw, panią Minister Andżelikę Możdżanowską, AT i Market Pszczółka.

Głównym koordynatorem Dnia Europy była Pani Monika Kwiatkowska. Dni Europy to spotkanie na Rynku z wieloletnią tradycją, które zasługuje na coraz większą i lepszą kontynuację.

Aleksandra Leja