Konferencja w sali sesyjnej podsumowująca projekt „Kształtowanie kompetencji kluczowych kadry pedagogicznej”

Oficjalne podsumowanie projektu „Kształtowanie kompetencji kluczowych kadry pedagogicznej” odbyło się 9 grudnia o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. Zebranych powitał Zastępca Burmistrza Krotoszyna pan Ryszard Czuszke, który przypomniał zasady współpracy gminnego samorządu Krotoszyna z organizacjami pozarządowymi. Istotne jest wspólne budowanie przez samorząd wespół z organizacjami ngo społeczeństwa obywatelskiego, przy świadomej społecznej odpowiedzialności za rozwój lokalny, także w obszarze społecznym. Tylko świadome poczucie odpowiedzialności za rozwój lokalny stanowi gwarancję jego rozwoju i wzbogacania obszarów działalności. Krotoszyński samorząd gminny wspiera finansowo wszelkie projekty z uzasadnionymi celami działania wpisującymi się w realizację „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Krotoszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Oby te działania były, dla społecznego dobra, kontynuowane a program na 2022 już został przez Radę Miejską przyjęty do realizacji.

Główną częścią konferencji było zaprezentowanie przez prezesa Fundacji PROGRESSUS  wszystkich prowadzących szkolenia przewidziane przyjętym harmonogramem; od polonistycznych po matematyczne, od wychowawczych po modelowe rozwiązania w zakresie szeroko rozumianej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, od informatycznych po dokumentację szkolną; był także segment szkoleń dla nauczycieli wychowania fizycznego. Wszystkim prowadzącym należą się słowa podziękowań!

Podczas konferencji pojawił się powiew świeżości. Pani Zuzanna Czachorek, studentka Instytutu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UAM przedstawiła główne tezy swojej pracy licencjackiej, która doczekała się wydania przez UAM w formie naukowego raportu. Temat pracy nawiązywał do zagadnień omawianych podczas konferencji i sumował wnioski na temat rozwoju kompetencji cyfrowych w polskiej szkole XXI wieku. Dziękujemy pani Zuzannie Czachorek za uatrakcyjnienie naszej konferencji.