Gala Filmu Szkolnego

Film to medium magiczne, przedstawiające wybrane sekwencje obrazów, które w ten sposób mają szanse przetrwać i ochronić ich przekaz od zapomnienia.

Chcemy zaprosić krotoszyńskich uczniów, nauczycieli, rodziców i sympatyków  szkół podstawowych, do zaprezentowania etiud filmowych obrazujących ważne wydarzenia, uroczystości, innowacyjne metody pracy, ciekawe formy współpracy ze środowiskiem, instytucjami naukowymi, będące udziałem tychże szkół. Słowem, zaprezentujcie to co warte jest pokazania innym!

Film może przygotować uczeń (lub zespól 2- osobowy), nauczyciel, rodzic lub sympatyk konkretnej szkoły.

Prezentacja filmów będzie miała miejsce 21 lutego o godz. 10.00 w krotoszyńskim kinie podczas Gali Filmu Szkolnego. Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych, radnych Rady Miejskiej, uczniów, rodziców i sympatyków szkół!

W imieniu

Zarządu Fundacji PROGRESSUS

Aleksandra Leja

Regulamin Gali Filmu Szkolnego

Karta zgłoszenia udziału w konkursie Gala Filmu Szkolnego