Fundacja PROGRESSUS adresatem działań upowszechniających rezultaty projektu „Przez obraz do obustronnego zrozumienia”

Przez obraz do obustronnego zrozumienia
Taki tytuł nosi projekt realizowany w ramch programu Erasmus + w krotoszyńskiej ósemce
a napisany i zapoczątkowany wcześniej w Gimnazjum nr 4. Projekt jest kontynuacją współpracy między Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie i College Tiraqueau nawiązanej w roku 2011 .W ocenie uczestników jest bardzo ciekawy, gdyż dociera do głównych odbiorców czyli młodzieży poprzez atrakcyjne formy przekazu medialnego tj. film i komiks. W założeniu projektu dziłania w obszarze szeroko rozumianej kultury medialnej pozwolą wyposażyć młodzież w kompetencje umozliwiajace nie tylko świadomy odbiór przekazów medialnych ale także tworzenie własnych w oparciu o zdobyte doświadczenia. Kluczem do sukcesu i fundamentem projektu są kompetencje językowe umożliwiające budowanie właściwych relacji międzyludzkich oraz wypracowywanie ciekawych, kreatywnych i określonych tematycznie projektów.
W pierwszym roku realizacji projketu skupiono się na realizacji filmów. Uwieńczeniem wielomiesięcznych prac był Festiwal Filmowy w Sali kameralnej Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Zaprezentowano filmy autorstwa mieszanych grup francusko- polskich w których zmierzono się ze stereotypami w postrzeganiu Polaków i Francuzów.
We wrześniu 2018 roku liderzy projektu po polskiej stronie : Ilona Mikołajczyk, Małgorzata Pługowska, Magdalena Garbacka i Marta Sroczyńska udali się z wizytą studyjną do francuskiego partnera w Fonteney la Comte. Organizowanie wizyt studyjnych jest jednym z elementów ograniaczanie ryzyka utrudnień związanych ze współpracą z partnerem na odległość. Głównym celem wizyty we Francji było omówienie szczegółów dotyczących pobytu młodzieży z ósemki wraz z opiekunami w czerwcu 2019 r.w College Tiraque; uwzględniono szereg prpopzycji , wyartykuowano i zapisano zadania dla każdej ze stron w drugim roku realizacji projektu. Dopełnieniem długich dyskusji było podjęcie decyzji o dalszej kontynuacji wzajemnej współpracy i napisaniu kolejnego projektu; tym razem stroną apikującą będą Francuzi a tematem wiodącym ekologia.
Projekt jest możliwy dzięki pracy ambitnych, pozbawionych kompleksów nauczycieli. Może warto dodać to co na FB napisała o nauczycielach Olga Tokarczuk: „Nauczyciele są dla społeczeństw trampoliną do lepszego jutra. Kiedy są pełni pasji i energii, dostrzegą talenty w uczniach, będą ich wspierać i ciągnąć w górę, a wtedy może narodzić się siła, która pchnie świat do przodu”.

Aleksandra Leja