Filmowe sprawozdanie z realizacji projektu Kształtowanie kompetencji kluczowych kadry pedagogicznej

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego realizację projektu finansowanego ze środków Miasta i Gminy Krotoszyn „Kształtowanie kompetencji kluczowych kadry pedagogicznej”.

Oglądając film usłyszycie Państwo wiele cennych spostrzeżeń uczestników konferencji zarówno na temat realizowanego projektu, współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, konieczności doskonalenia się nauczycieli, refleksji na temat edukacji przyszłości, zapowiadanych zmian w pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Zapraszamy do obejrzenia filmu także ze względu na raport  zaprezentowany przez panią Zuzannę Czachorek na temat rozwijania kompetencji cyfrowych w polskiej szkole XXI wieku. Autorka podkreśla wzrastającą rolę kompetencji cyfrowych w życiu społecznym, które  w edukacji stają się wręcz niezbędne. Polska szkoła, mimo wielorakich działań, ma w zakresie kompetencji cyfrowych wiele do zrobienia. Wartość indeksu Cyfrowej Gospodarki i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI) plasuje nasz kraj na 23 pozycji wśród 28 państw. Nadchodzi konieczność zmian! Jakie wnioski z badań wykonanych z udziałem 502 nauczycieli proponuje autorka? W dużym uproszczeniu, cytując za autorką:

  • większość nauczycieli zgodziło się ze stwierdzeniem, że wykorzystanie nowych technologii czyni naukę łatwa i atrakcyjniejszą;
  • Nauczyciele chętnie rozwijaliby umiejętności dzieci i młodzieży, ale niekoniecznie wiedzą jak to robić;
  • Za największe bariery nauczyciele uznali jednak problemy dotyczące infrastruktury szkolnej;
  • Efektywność rozwijania kompetencji cyfrowych jest uwarunkowana przede wszystkim stanem wiedzy i umiejętności nauczycieli oraz odpowiednim dostosowaniem środowiska szkolnego i programów nauczania- tak, by szkoła wyposażyła absolwentów w niezbędne kompetencje do sprawnego poruszania się w nowoczesnym społeczeństwie.