Dokumentacja finansowa organizacji pozarządowych

4 kwietnia o godzinie 16.30 w sali 114 SP 8 odbędzie się szkolenie dla wszystkich zainteresowanych prowadzeniem dokumentacji finansowej wszelkich organizacji pozarządowych; w tym stowarzyszeń, fundacji, KGW i innych.

Szkolenie poprowadzi pani Joanna Tomaszewska.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy.

Przyjmujemy zgłoszenia pod numerami telefonów: 508 848 966 i 606 468 209 (krótki SMS: imię i nazwisko oraz nazwa reprezentowanej organizacji.

Zamieszczony plakat dotyczący szkolenia przygotowała pani Beata Antczak.

W imieniu Zarządu Fundacji PROGRESSUS

Aleksandra Leja