Biskup Kozal wśród nas- partnerstwo w projekcie

Fundacja PROGRESSUS współpracowała ze Stowarzyszeniem NASZE KOBIERNO  oraz ze Szkołą Podstawową im. bpa Michała Kozala w Kobiernie nad realizacją projektu „Biskup Kozal wśród nas”.

Ze strony inicjatorów projektu, będących członkami władz Fundacji PROGRESSUS, wchodzącymi w skład rad sołeckich Kobierna i Nowego Folwarku- miejsca urodzin patrona, padła propozycja wykonania dużego malowidła ściennego dostępnego dla wszystkich: uczniów, absolwentów, mieszkańców, przejezdnych, turystów rowerowych i pieszych oraz gości; szczególnie Krotoszyna, ktorego Biskup Kozal jest także Patronem. Dzięki powstaniu muralu na jednej ze ścian szkoły  w Kobiernie podniosła się estetyka i atrakcyjność szkoły i wsi.

Przy muralu będziemy edukować i wychowywać ku wartościom! Przy szkole, która wydała światu tak wybitnego absolwenta, jak Błogosławiony Biskup Michał Kozal.