Próba muzyczna przed koncertem

10 listopada o godzinie 11.00 w sali 108 kolejna próba instrumentalistów przed koncertem HISTORIA PISANA PIOSENKĄ. Obecność wszystkich niezbędna.

Aleksandra Leja