Finał konkursu Lokomotywa poezji Brzechwy i Tuwima

Finał konkursu Lokomotywa poezji Brzechwy i Tuwima miał miejsce w krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej w piątek 31 maja 2019 roku.

Konkurs rozegrany został w trzech modułach: recytatorskim, plastycznym i Małego Aktora. Swój akces do udziału zgłosili uczniowie ze:

 1. Szkoły Podstawowej nr 3 w Koźminie Wielkopolskim;
 2. Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie;
 3.  Szkoły Podstawowej nr 8 z OD w Krotoszynie;
 4. Szkoły Podstawowej w Kobiernie;
 5. Szkoły Podstawowej w Lutogniewie.

Uczniowie ocenieni zostali przez Jury w składzie:

 1. Maria Junczak– polonistka;
 2. Czesława Moklak– polonistka;
 3. Marlena Nabzdyk– bibliotekarz.

Oto nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie recytatorkim: Jakub Rapczyński– 1 miejsce (SP nr 8); Joanna Patalas– 2 miejsce (SP nr 3 Koźmin Wlkp);  Grzegorz Ulka – 3 miejsce (SP nr 3 Koźmin Wlkp); Joanna Bąba – wyróżnienie (SP nr 8 Krotoszyn) oraz Wiktor Bratborski (SP nr 3 Koźmin Wlkp).

W konkursie Małego Aktora przyznano: Zofii Idkowiak– 1 miejsce (SP nr 3 w Koźminie Wlkp.) oraz Julii Idkowiak – 2 miejsce (SP nr 8 w Krotoszynie) oraz wyróżnienie otrzymała Olga Kostka, (SP nr 8 w Krotoszynie). Na uwagę jurorów zasłużył także Bartosz Strzelczyk (SP w Kobiernie).

W konkursie plastycznym przyznano 5 wyróżnień, które otrzymali: Joanna Bąba (SP nr 8 w Krotoszynie); Zuzanna Talaga (SP nr 8 w Krotoszynie); Mikołaj Glinkowski (SP nr 3 w Koźminie Wlkp.); Maja Szyszka (SP nr 3 w Koźminie Wlkp.) oraz Lena Talaga (SP nr 3 w Koźminie Wlkp.).

Uczniowie zostali świetnie przygotowani do udziału w konkursie przez swoich nauczycieli. Ogromne podziękowania za pracę wykraczającą poza codzienne obowiązki.

Pomysłodawcą i koordynatorem całego przedsięwzięcia była Pani Beata Antczak. Wspaniały klimat przed i podczas konkursu stworzyli pracownicy Biblioteki Publicznej w Krotoszynie im. Arkadego Fidlera pod kierunkiem Pani Dyrektor Ewy Bukowskiej. Dziękujemy!

W imieniu Zarządu Fundacji PROGRESSUS

Aleksandra Leja

 

 

 

XIII Przegląd Piosenki Obcojęzycznej

Gdyby nie Europejczycy, Stany Zjednoczone by dzisiaj nie istniały- to teza śmiała ale prawdziwa. W Europie funkcjonuje federacja państw zamieszkała przez 508 milionów obywateli- Unia Europejska. Ta z kolei ma 23 języki urzędowe.

Podczas XIII  Przeglądu Przeglądu Piosenki Obcojęzycznej zgromadzona widownia usłyszała piosenki w trzech z nich to jest w języku  angielskim, niemieckim i hiszpańskim.  23 maja w krotoszyńskim kinie najważniejsza była kultura, piosenka i muzyka. Wykonawcy z 10 szkół zaprezentowali swoje umiejętności i kompetencje językowe, muzyczne, także aktorskie. Cieszy, że wszyscy zgromadzeni mieliśmy możliwość spotkania się. To pierwszy sukces. Kolejnym było docenienie tych u których talent nakłada się na pracowitość.

Wyróżnieni zostali:
W kategorii piosenka niemieckojęzyczna –solista:

Anna Broda (SP Rozdrażew),

Oliwia Ratajczyk (SP Benice),

Natalia Strzelczyk (SP8 Krotoszyn).

W kategorii piosenka anglojęzyczna – solista: Aleksandra Minta (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie),

Zuzanna Jarocka (SP 8 w Krotoszynie),

Julia Jarus (Gimnazjum i Branżowa Szkoła I Stopnia w Kobylinie)

Amelia Chmurzyńska – Junik (SP8 Krotoszyn)

Nadia Bachórz (SP4 Krotoszyn).

W kategorii piosenka anglojęzyczna – zespół:

Tacy nie Inni w składzie: Stanisław Swora – gitara i wokal, Franciszek Rosik – klawisze, Mateusz Kaźmierczak – trąbka, Krystian Tomza – gitara basowa, Miłosz Maciejewski – perkusja (SP3 Krotoszyn)

Oraz zespół w składzie: Anna Wojtaszek, Weronika Glapa, Justyna Bielawna (SP4 Krotoszyn)

W kategorii piosenka hiszpańskojęzyczna – zespół: Jakub Zybała, Klaudia Pogoda, Natalia Strzelczyk, Amelia Chmurzyńska – Junik, Julia Bręk, Gabriela Zakrzewska (SP8 Krotoszyn)

Organizacja Przeglądu była możliwa dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta w Krotoszynie i dotacji z tzw. Małych Grantów realizowanych w ramach art. 19a. Ponadto otrzymaliśmy wsparcie z Banku Spółdzielczego i Krotoszyńskiego Towarzystwa Współpracy Polsko- Niemieckiej. Miejsce i opiekę akustyczną zapewnił nam Krotoszyński Ośrodek Kultury.

Duszą, organizatorem i kręgosłupem całego przedsięwzięcia była Pani Ilona Ibron- Pawlak, nauczycielka języka angielskiego, niemieckiego i przedmiotów artystycznych w Szkole Podstawowej nr 8. To ta szkoła wspólnie z Fundacją PROGRESSUS była współorganizatorem Przeglądu. To z tej szkoły była najliczniejsza i bardzo zaangażowana reprezentacja. Podziękowania dla Dyrekcji szkoły za współpracę i współorganizację Przeglądu. Podziękowania dla pana Burmistrza Ryszarda Czuszke za docenienie Przeglądu swoją obecnością i wręczenie wyróżnionym nagród i wyróżnień. Podziękowania kierujemy do naszych nieocenionych akustyków; Pana Tomka i Pana Krzysztofa.

Wszystkim gorące podziękowania

Aleksandra Leja

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej w krotoszyńskim Ratuszu

Dniem Unii Europejskiej jest 9 Maj. Przynależność Polski do tej międzynarodowej federacji jest ważna i potrzebna na co wskazują wszyscy kandydujący obecnie do Parlamentu Europejskiego, niezależnie od reprezentowanego ugrupowania czy komitetu wyborczego. Przyszli wyborcy z naszego kraju powinni orientować się w podstawowych zagadnieniach dotyczących UE, gdyż przyszłość Europy to także przyszłość Polski. Swoją wiedzę na temat integracji europejskiej zaprezentowali 21 maja w krotoszyńskim Ratuszu  uczniowie szkół  podstawowych z powiatu krotoszyńskiego.

Odpowiedzi uczniów na wybierane przez nich losowo pytania oceniało Jury w składzie: Pani Marzena Wiśniewska– Naczelnik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego; Pani Beata Antczak– z Zarządu Fundacji PROGRESSUS oraz Przewodniczący tego gremium Pan Jacek Kępa– Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego.

Najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 4 (Kacper Nowakowski, Julia Nowaczyk, i Gabriela Pawlik), drugie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Kobylina (Dawid Gaszyński, Jakub Siepa, Weronika Gołaszewska) a trzecie ze Szkoły Podstawowej nr 1 (Weronika Pachurka, Weronika Domagalska, Aleksander Sekula). Wielkie podziękowania należą się nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursowych zmagań, którymi byli: Pani Sławomira Kalak (SP nr 1), Pani Halszka Kobierska- Obal (SP nr 4), Pani Hanna Rejek (SP Kobylin) i Pani Ewa Żyto- Sikora (SP nr 7).

Konkurs nie tylko pokazał wiedzę uczniów, ale wzbogacił uczestników o dalsze informacje na tematy europejskie, w szczególności te, które dotyczą młodych ludzi, jak np. program Erasmus + . Szereg pytań konkursowych odnosiło się właśnie do tego programu. O Erasmusie+ informowali uczniów także członkowie Jury oraz  zamieszczone  w sali plansze dotyczących projektu z Erasmusa realizowanego przez uczniów ze szkoły Podstawowej nr 8  „Przez obraz  do obustronnego zrozumienia”.

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom konkursu wręczył nagrody i dyplomy Pan Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek.

Reportaż fotograficzny z przebiegu konkursu przygotowała Pani Beata Antczak.

Po konkursie wiedzowym zorganizowanym przez Fundację PROGRESSUS przyszedł czas na najmłodszych czyli przedszkolaków prezentujących swoje umiejętności w tańcach i Europejskim Biegu Przedszkolaka.

Stoiska prezentujące dokonania swoich instytucji wystawiły: ZSP nr1, ZSP nr 2, ZS Technicznych i Ogólnokształcących Profesja oraz stoisko funduszy europejskich

Medale i nagrody ufundowane zostały przez Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw, panią Minister Andżelikę Możdżanowską, AT i Market Pszczółka.

Głównym koordynatorem Dnia Europy była Pani Monika Kwiatkowska. Dni Europy to spotkanie na Rynku z wieloletnią tradycją, które zasługuje na coraz większą i lepszą kontynuację.

Aleksandra Leja

Fundacja PROGRESSUS adresatem działań upowszechniających rezultaty projektu „Przez obraz do obustronnego zrozumienia”

Przez obraz do obustronnego zrozumienia
Taki tytuł nosi projekt realizowany w ramch programu Erasmus + w krotoszyńskiej ósemce
a napisany i zapoczątkowany wcześniej w Gimnazjum nr 4. Projekt jest kontynuacją współpracy między Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie i College Tiraqueau nawiązanej w roku 2011 .W ocenie uczestników jest bardzo ciekawy, gdyż dociera do głównych odbiorców czyli młodzieży poprzez atrakcyjne formy przekazu medialnego tj. film i komiks. W założeniu projektu dziłania w obszarze szeroko rozumianej kultury medialnej pozwolą wyposażyć młodzież w kompetencje umozliwiajace nie tylko świadomy odbiór przekazów medialnych ale także tworzenie własnych w oparciu o zdobyte doświadczenia. Kluczem do sukcesu i fundamentem projektu są kompetencje językowe umożliwiające budowanie właściwych relacji międzyludzkich oraz wypracowywanie ciekawych, kreatywnych i określonych tematycznie projektów.
W pierwszym roku realizacji projketu skupiono się na realizacji filmów. Uwieńczeniem wielomiesięcznych prac był Festiwal Filmowy w Sali kameralnej Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Zaprezentowano filmy autorstwa mieszanych grup francusko- polskich w których zmierzono się ze stereotypami w postrzeganiu Polaków i Francuzów.
We wrześniu 2018 roku liderzy projektu po polskiej stronie : Ilona Mikołajczyk, Małgorzata Pługowska, Magdalena Garbacka i Marta Sroczyńska udali się z wizytą studyjną do francuskiego partnera w Fonteney la Comte. Organizowanie wizyt studyjnych jest jednym z elementów ograniaczanie ryzyka utrudnień związanych ze współpracą z partnerem na odległość. Głównym celem wizyty we Francji było omówienie szczegółów dotyczących pobytu młodzieży z ósemki wraz z opiekunami w czerwcu 2019 r.w College Tiraque; uwzględniono szereg prpopzycji , wyartykuowano i zapisano zadania dla każdej ze stron w drugim roku realizacji projektu. Dopełnieniem długich dyskusji było podjęcie decyzji o dalszej kontynuacji wzajemnej współpracy i napisaniu kolejnego projektu; tym razem stroną apikującą będą Francuzi a tematem wiodącym ekologia.
Projekt jest możliwy dzięki pracy ambitnych, pozbawionych kompleksów nauczycieli. Może warto dodać to co na FB napisała o nauczycielach Olga Tokarczuk: „Nauczyciele są dla społeczeństw trampoliną do lepszego jutra. Kiedy są pełni pasji i energii, dostrzegą talenty w uczniach, będą ich wspierać i ciągnąć w górę, a wtedy może narodzić się siła, która pchnie świat do przodu”.

Aleksandra Leja

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

Maj to miesiąc ważny dla Polaków, usłany ważnymi datami i nadziejami na letni wypoczynek, także w krajach zjednoczonej Europy.

Fundacja PROGRESSUS we współpracy z Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw organizuje 21 maja konkurs wiedzy na temat Unii Europejskiej. Wszystkich zainteresowanych konkursem serdecznie zapraszamy do krotoszyńskiego Ratusza 21 maja na godzinę 8.30.

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

1. Celem Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej zwanego dalej Konkursem, jest:
– szerzenie wiedzy wśród uczniów na temat Unii Europejskiej
– kształtowanie postaw obywatelskich
– popularyzacja tematyki związanej z Unia Europejską
– rozwijanie zainteresowań problematyką europejską
– aktywizowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji w różnych źródłach
– wspieranie młodzieży w indywidualnym rozwoju
– kształtowanie szacunku do historii, kultury i tradycji
– przybliżenie uczniom historii Unii Europejskiej
– zapoznanie z procesem integracji europejskiej
– przybliżenie wiedzy o państwach Unii
– przybliżenie roli Polski w Unii Europejskiej

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja PROGRESSUS przy współudziale Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw z siedzibą przy ul. Zdunowskiej 12 w Krotoszynie.
3. Patronat honorowy nad Konkursem objęła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Andżelika Możdżanowska .
4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu krotoszyńskiego. W konkursie uczestniczą 3-osobowe drużyny.
5. Chęć uczestnictwa w Konkursie uczniowie zgłaszają nauczycielowi, a następnie do 17.05.2019 r. wysyłają formularz zgłoszeniowy na adres cki@krotoszyn.pl lub przynoszą osobiście do biura CKI – w godzinach od 8:00 do 15:00, ul. Zdunowska 12.
6. Konkurs zostanie zorganizowany podczas Dni Unii Europejskiej w dniu 21.05.2019 r. na krotoszyńskim Ratuszu.
7. Konkurs składać się będzie z pytań otwartych oraz pytań wielokrotnego wyboru przygotowanych przez Organizatorów.
8. Rozdanie nagród oraz dyplomów nastąpi bezpośrednio po przeprowadzeniu etapu finałowego.
9. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania.
11. Zwycięscy konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe.
12. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

ZGODA UCZESTNIKA KONKURSU O UNII EUROPEJSKIEJ
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Jednocześnie przyjmuję do widomości, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby przeprowadzenia konkursu o Unii Europejskiej jest stowarzyszenie Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw z siedzibą przy ul. Zdunowskiej 12 w Krotoszynie, tel. 62 7250623, e-mail: cki@krotoszyn.pl, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000013979 którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadające REGON 250765045, NIP 621-15-21-259 (dalej jako: „Administrator”). Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w celu przeprowadzenia konkursu o Unii Europejskiej jest Urząd Miejski w Krotoszynie z siedzibą przy ul. Kołłątaja 7.
2) Dane osobowe tj. imię i nazwisko przetwarzane są wyłącznie na potrzeby konkursu o Unii Europejskiej i będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu konkursu.
3) Uczestnik konkursu ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4) Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.
5) Dane uczestnika konkursu nie mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

…….………………………………………… …….…………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ, DATA CZYTELNY PODPIS OSOBY WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ (IMIĘ I NAZWISKO)

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
UCZESTNIKA KONKURSU O UNII EUROPEJSKIEJ
W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNO-MARKETINGOWYCH

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na nieograniczone czasowo rozpowszechnianie moich danych osobowych w zakresie swojego wizerunku w postaci fotografii cyfrowej przez Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw, w tym w szczególności na potrzeby działalności informacyjnej i promocyjno-marketingowej Organizacji prowadzonej za pośrednictwem:
● strony internetowej Organizacji pod adresem www.wspoldzialamy.krotoszyn.pl
● strony internetowej Miasta i Gminy Krotoszyn pod adresem www.krotoszyn.pl
● mediów społecznościowych pod adresem www.facebook.com/krotoszynwspoldzialamy
i www.facebook.com/krotoszynpl, www.facebook.com/CentrumKrotoszynskichInicjatyw

…….………………………………………… …….…………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ, DATA CZYTELNY PODPIS OSOBY WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ (IMIĘ I NAZWISKO)

Lokomotywa poezji Brzechwy i Tuwima

Zapraszamy uczniów klas 1, 2, i 3 szkół podstawowych z Powiatu Krotoszyńskiego, do wzięcia udziału w konkursie poezji Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Finał odbędzie się w Bibliotece Publicznej w Krotoszynie dnia 31 maja 2019 r. Początek o godzinie 10.00. w sali głównej na parterze. Organizatorem konkursu jest Fundacja PROGRESSUS we współpracy z Krotoszyńską Biblioteką Publiczną im. Arkadego Fidlera w Krotoszynie.

Zgłoszenia uczniów prosimy przekazać do dnia 24 maja 2019 r. na adres Fundacji PROGRESSUS; progressus.krotoszyn@gmail.com

W załączeniu formularz zgłoszeniowy, który po wypełnieniu należy przesłać na adres mailowy Fundacji PROGRESSUS (powyższy).

Każda szkoła może wystawić:

 1. Po jednym uczestniku modułu recytatorskiego na poziomie klas: 1, 2 i 3. (łącznie trzech uczniów)
 2. Po trzy prace plastyczne na poziomie klas 1, 2 i 3 (łącznie 9 prac)
 3. Po jednym uczestniku modułu małego aktora na poziomie klas: 1, 2 i 3. (łącznie trzech uczniów).

Prace plastyczne należy dostarczyć do Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej w do dania 24 maja 2019 r.

Regulaminy konkursu poezji Brzechwy i Tuwima

Formularz zgłoszeniowy na konkurs poezji Brzechwy i Tuwima

 

Miłych, rodzinnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych życzy Zarząd Fundacji PROGRESSUS

Oby nadchodzące Święta Wielkanocne przyniosły radość, pomyślność, suto zastawiony stół, spokój i zdrowie. Niech ustąpią wszelkie spory. Zapomnijmy o tym co Nas dzieli. Kroczmy za najpiękniejszym drogowskazem ścieżki życia: BYĆ i DZIAŁAĆ. Bądźmy szczęśliwymi ludźmi, bo tylko do takich przychodzi szczęście. Sekret spełnionego życia zawiera się w zasadzie: musisz stać się tym , co chcesz mieć.

Wiemy więcej o finansach stowarzyszeń, fundacji, KGW

A to za sprawą prowadzącej szkolenie p. Joanny Tomaszewskiej. Z naszego zaproszenia skorzystało 36 osób zajmujących się na co dzień dokumentacją finansową różnych organizacji. Miła atmosfera, szereg pytań i mamy nadzieję dobre odczucia, które zaowocują kolejnymi spotkaniami. W październiku, zgodnie z sugestiami części zebranych, na osobne spotkanie zaprosimy panie prowadzące dokumentacje Kół Gospodyń Wiejskich.

ALeksandra Leja

Beata Antczak

Escape room z matematyką w roli głównej

Zapraszamy nauczycieli matematyki na kolejne, niepowtarzalne warsztaty z panią Alicją Gawrońską.

 

Podczas  warsztatów pani Alicja podzieli się swoim doświadczeniem dotyczącym przygotowania zajęć w formie Escape Roomu . Jest to ciekawy sposób na zaangażowanie uczniów do rozwiazywania zadań matematycznych w formie zabawy. W tym celu nauczycielka wykorzysta m. in. kody QR, rebusy, zagadki. Podczas spotkania zdradzone zostaną Państwu tajniki przygotowania takich zadań. Pokój zagadek można wykorzystać podczas lekcji powtórzeniowych lub jako imprezę szkolną np.Dzień Matematyki, Dzień Pustej Klasy.

Nauczycieli matematyki z pewnością nie trzeba przekonywać, że warto przyjść na warsztaty opisane  powyżej . Miejsce już znane: sala 114 w SP 8; 11 kwietnia, godz. 16.30.

Potwierdzeniem gotowości do udziału w warsztatach niechaj będzie sms zawierający imię i nazwisko nauczyciela oraz nazwę szkoły w której uczy. Oczekujemy na smsy do dnia 10 kwietnia,  pod numerami telefonów: 508 848 966 i 606 468 209.

W imieniu Zarządu Fundacji PROGRESSUS

Aleksandra Leja